ایزوبوتانول
ایزوبوتانول

ایزوبوتانول

ایزوبوتانول را با نام هایی نظیر ایزوبوتیل الکل، 2-متیل-1-پروپانول، 2-متیل پروپیل الکل، ایزوپروپیل کاربینول و 2-متیل پروپان-1-اُل یک ترکیب آلی است. که بعضا به صورت i-BuOH و با علامت اختصاری IBA نشان داده می شود. این مایع چسبناک بی رنگ و قابل اشتعال با بوی مشخص قوی مانند بوی شراب عمدتاً به عنوان حلال یا به عنوان استر استفاده می شود. انحلال پذیری آن در آب کم است، اما در بسیاری از حلال های آلی مانند استون یا اتانول قابل اختلاط می باشد. برای مثال: پروپانول و متانول می توانند با ایزوبوتیل الکل ترکیب شوند.

ایزوبوتانول یک الکل اولیه و آلکیل الکل است، که از نظر خاصیت شبیه –nبوتیل الکل است و ممکن است در بسیاری از کاربردها به عنوان مکمل یا جایگزین آن استفاده شود. از الکل ها به عنوان حلال، سوخت و مواد اولیه شیمیایی بسیار استفاده می شود. به طور کلی، ترکیبات گروه هیدروکسیل قطبی هستند که منجر به حل شدن در آب می شوند. بنابراین ایزوبوتانول یک الکل قطبی است.

ایزومرهای آن، بوتانول های دیگر، شامل: -nبوتانول، دوبوتانول و تری-بوتانول هستند، که همه از نظر صنعتی مهم می باشند.

ایزوبوتیل الکل محصولی از تخمیر است. این ماده در بسیاری از میوه ها، سبزیجات و سایر محصولات غذایی شناسایی شده است و یک افزودنی غذایی قابل قبول است. در آب های سطحی و هوا این ماده یافت می شود. هنگامی که هوا خراب می شود، انتظار می رود از سطح خاک و سطح آب تبخیر شود. ایزوبوتیل الکل که در خاک یا آب باقی می ماند و توسط میکروارگانیسم ها تجزیه می شود.

تولید ایزوبوتانول:

ایزوبوتانول چگونه ساخته می شود؟ در حال حاضر، ایزوبوتانول از سوخت های فسیلی حاصل می شود. در مقابل، اتانول یک الکل محلول است، یکی از محصولات فرعی مخمر است.

ایزوبوتانول توسط کربونیلاسیون پروپیلن تولید می شود. به طور صنعتی این فرآیند به دو روش انجام می شود، هیدروفورمیلاسیون رایج تر است و مخلوطی از ایزوبوتیرآلدئیدها ایجاد می کند:

CH3CH = CH2 + CO + H2 → CH3CH2CH2CHO

واکنش توسط تجمع کبالت یا رودیم کاتالیز می شود. آلدئیدهای حاصل به الکل ها هیدروژن می چسبند و سپس از هم جدا می شوند. در کربنیلاسیون، همان محصولات به دست می آیند، اما هیدروژناسیون با واکنش تغییر آب و گاز انجام می شود.

کاربرد ایزوبوتانول:

ایزوبوتانول کاربردهای گسترده ای دارد. موارد استفاده از ایزوبوتانول و n-بوتانول مشابه است. آن ها اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند.

به عنوان حلال رنگ و لاک و پیش سازهای استرها مانند: ایزوبوتیل استات، که حلال های مفیدی هستند، به کار می رود.

به عنوان حلال استرهای ایزوبوتیل اسیدهای فتالیک، آدیپیک و دی کربوکسیلیک مربوط به نرم کننده ها.

ایزوبوتانول به عنوان سوخت زیستی

به عنوان حلال در پوشش های سطح و چسب و فرآیندهای کوتینگ

به عنوان واسطه در صنایع تولید عطر و طعم ، داروسازی و سموم دفع آفات استفاده می شود.

به عنوان رقیق کننده و افزودنی برای نیتروسلولز و رزین های مصنوعی، ماده مرطوب کننده، مواد افزودنی پاک کننده و در ترکیبات مرکب های چاپ و محصولات مرتبط استفاده می شود.

به عنوان یک افزودنی شیمیایی

عامل جدا کننده جامدات

به عنوان خوراک در واحدهای تولید ایزوبوتیل استات.

در صنایع غذایی به عنوان طعم دهنده

در تولید پارازایلن که به عنوان یک جزء اساسی در ساخت بطری های پلاستیکی، انواع منسوجات و لباس و پارچه

به منظورحذف جلا دهنده ها از روی سطوح

در صنعت خودروسازی به عنوان افروندنی برای سوخت بنزین به منظور جلوگیری از یخ زدن کاربراتور و همچنین برای پولیش خودرو و افزایش وضوح رنگ خودرو.