اعضا هیئت مدیره

محمد حسین مسعودی نژاد

محمدحسین مسعودی نژاد

رئیس هیئت مدیره

میثاق طاهری

مهندس میثاق طاهری

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
دکتر حجت روح اللهی

دکتر حجت روح اللهی

عضو هیئت مدیره و نائب رئیس
زهرا مسعودی نژاد

مهندس زهرا مسعودی نژاد

عضو هیئت مدیره
محدجبار بلوکی

مهندس محمد جبار بلوکی

عضو هیئت مدیره و مدیر بازرگانی
شرکت فن آوران اروند (سهامی خاص) – بزرگترین کارخانه خصوصی تولید کننده الکل در ایران